Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2015, 8372Overige besluiten van algemene strekking
Watervergunning t.b.v. bouw rioolgemaal Schuitvlotstraat Groede (Sluis)
Het waterschap heeft op 20 oktober 2015 een watervergunning verleend aan waterschap Scheldestromen voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een rioolgemaal aan de Schuitvlotstraat 27 in Groede.