Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2015, 5876Overige overheidsinformatie
Watervergunning en ontheffing wegen
Het leggen van een 150 KV kabel t.b.v. de bouw van een windpark.
Waterschap Scheldestromen heeft op 19 juni 2015 een watervergunning en een ontheffing wegen verleend aan OSKnet B.V. te Bunnik voor:
 
  • 1.
    de aanleg van een 150KV kabel t.b.v. de bouw van een windpark vanaf Neeltje Jans, de Oosterscheldekering naar het hoogspanningsstation De Poel te Goes.
 
Afwijkend van de genoemde bezwaartermijn in de mededelingen, kan bezwaar worden gemaakt tot 6 weken na plaatsing van de besluiten.