Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2015, 5727Overige besluiten van algemene strekking
Algemene Vergadering en commissievergaderingen waterschap Scheldestromen
Vrijdag 4 september 2015 is er om 11.00 uur een openbare algemene vergadering. In verband met een werkbezoek van de leden van de algemene vergadering, vindt deze vergadering plaats in de burgerzaal van de gemeente Schouwen-Duiveland, Laan van St.Hilaire 2 te Zierikzee.
Voorafgaand aan deze vergadering vinden openbare commissievergaderingen plaats. De commissie Waterkeringen en Wegen en de commissie Waterbeheer vergaderen op dinsdag 25 augustus om respectievelijk 17.00 uur en 19.30 uur. De commissie Bestuurlijke en Economische Zaken vergadert op woensdag 26 augustus om 19.30 uur. Deze commissievergaderingen vinden plaats in het waterschapskantoor te Terneuzen. De vergaderstukken van deze vergaderingen verschijnen te zijner tijd op de website van het waterschap, www.scheldestromen.nl.