Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2015, 5725Overige besluiten van algemene strekking
Watervergunning voor aanleg vispassage Prommelsluis
Het waterschap heeft op 13 juli 2015 een watervergunning verleend aan waterschap Scheldestromen voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de aanleg van een vispassage bij gemaal Prommelsluis, Provincialeweg 7 in Kerkwerve.