Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2015, 5723Overige besluiten van algemene strekking
Watervergunning Delta Infra B.V.
Het waterschap heeft op 8 juli 2015 een watervergunning verleend aan Delta Infra B.V. voor het onttrekken en gedeeltelijk retourneren van grondwater voor het (ver)leggen van kabels en leidingen ten behoeve van de reconstructie van de Tractaatweg in Terneuzen.