Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2015, 5722Overige besluiten van algemene strekking
Watervergunning en ontheffing wegen
Het leggen van een 150 KV kabel t.b.v. de bouw van een windpark.
Waterschap Scheldestromen heeft op 19 juni 2015 een watervergunning en een ontheffing wegen verleend aan OSKnet B.V. te Bunnik voor:
 
de aanleg van een 150KV kabel t.b.v. de bouw van een windpark vanaf Neeltje Jans, de Oosterscheldekering naar het hoogspanningsstation De Poel te Goes.
 
 
Omdat deze besluiten uiterlijk op 10 juli 2015 op de website van het waterschap zijn geplaatst kan, afwijkend van de genoemde bezwaartermijn in de mededelingen, bezwaar worden gemaakt tot 6 weken na plaatsing van de besluiten.