Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 4004

Gepubliceerd op 26 mei 2015 09:00
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagenOntwerp-Waterbeheerplan 2016 – 2021
Het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen heeft op 20 mei 2015 het ontwerp-Waterbeheerplan 2016-2021 vastgesteld. In het ontwerp-waterbeheerplan zijn de hoofdlijnen van het beleid op het gebied van watersystemen en afvalwaterketen beschreven.
 
Het ontwerpbesluit ligt met ingang van dinsdag 26 mei 2015 tot en met maandag 6 juli 2015 ter inzage via deze website. Gedurende de termijn kunnen belanghebbenden zienswijzen over het ontwerpbesluit indienen. Dit kan bij voorkeur schriftelijk of anders mondeling. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW, Middelburg of per e-mail aan info@scheldestromen.nl. Voor het mondeling naar voren brengen van uw zienswijze kunt u contact opnemen met de heer ir. W.W.J. Oomen, tel. 088-2461000.
 
Middelburg, 26 mei 2015

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl