Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2015, 296Overige besluiten van algemene strekking
Watervergunning
Het waterschap heeft op 12 januari 2015 een watervergunning verleend voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de aanleg van een nieuw gescheiden rioolstelsel aan de Hulsterweg 4 in Kloosterzande.