Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2015, 2829Overige besluiten van algemene strekking
Watervergunning Bouwgroep Peters B.V.
Het waterschap heeft op 7 april 2015 een watergunning verleend aan Bouwgroep Peters B.V. voor het onttrekken en retourbemalen van grondwater ten behoeve van de bouw van een appartementencomplex aan de Domburgseweg 26-28 in Domburg.