Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 2624

Gepubliceerd op 7 april 2015 09:00
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagenBenoemingsbesluit algemene vergadering waterschap Scheldestromen
De algemene vergadering van waterschap Scheldestromen; gezien het voorstel van het dagelijsk bestuur van donderdag 26 maart 2015, gelet op artikel 24 lid 1 van de Waterschapswet en V4 van de Kieswet, besluit dat de hieronder genoemde personen zijn benoemd tot lid van het algemeen bestuur van waterschap Scheldestromen
Categorie Ingezetenen
1. de heer C.J. Almekinders
2. mevrouw W.C. Brouwer
3. de heer A.T.M. Dobbelaar
4. mevrouw M.P.E. de Feijter-de Feijter
5. de heer J.J. van Ginkel
6. de heer C.H.J. Hanse
7. de heer J. Huisman
8. de heer F.J.M. Kalwij
9. de heer J. Kloet
10. de heer R.J. van der Kluit
11. de heer F.H. van Kollem
12. de heer G. van Kralingen
13. mevrouw C.J.C. Michielsen
14. de heer G.C.J. Minderhoud
15. de heer C.P. Polderman
16. de heer K. Roelse
17. de heer D.K.E. Steijaert
18. de heer J.J.M. Verdurmen
19. de heer H.G.L. Verheuvel
20. de heer C. erloop
21. de heer L.F. Waterman
22. de heer P.P.V. Weemaes
23. de heer M. Westrate
Categorie Ongebouwd
24. de heer L.A. Mangnus
25. de heer G.J. Klompe
26. de heer W. van Gorsel
Categorie Natuurterreinen
27. de heer R. Joosse
Categorie Bedrijfsgebouwd
28. de heer H.C.L. de Smet
29. de heer P. Louwman
30. de heer J.A. van der Wel
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van de algemene vergadering van donderdag 26 maart 2015 van waterschap Scheldestromen. Het ondertekende benoemingsbesluit is in te zien in de bijgevoegde pdf.
 
mr. drs. J.A. de Visser
secretaris-algemeen directeur
mr. drs. A.J.G. Poppelaars
dijkgraaf
Artikel 1  
[Vul hier de regelingtekst in]
 

Namens deze,


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl