Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2015, 2624Overige besluiten van algemene strekking
Benoemingsbesluit algemene vergadering waterschap Scheldestromen
De algemene vergadering van waterschap Scheldestromen; gezien het voorstel van het dagelijsk bestuur van donderdag 26 maart 2015, gelet op artikel 24 lid 1 van de Waterschapswet en V4 van de Kieswet, besluit dat de hieronder genoemde personen zijn benoemd tot lid van het algemeen bestuur van waterschap Scheldestromen
Categorie Ingezetenen
1. de heer C.J. Almekinders
2. mevrouw W.C. Brouwer
3. de heer A.T.M. Dobbelaar
4. mevrouw M.P.E. de Feijter-de Feijter
5. de heer J.J. van Ginkel
6. de heer C.H.J. Hanse
7. de heer J. Huisman
8. de heer F.J.M. Kalwij
9. de heer J. Kloet
10. de heer R.J. van der Kluit
11. de heer F.H. van Kollem
12. de heer G. van Kralingen
13. mevrouw C.J.C. Michielsen
14. de heer G.C.J. Minderhoud
15. de heer C.P. Polderman
16. de heer K. Roelse
17. de heer D.K.E. Steijaert
18. de heer J.J.M. Verdurmen
19. de heer H.G.L. Verheuvel
20. de heer C. erloop
21. de heer L.F. Waterman
22. de heer P.P.V. Weemaes
23. de heer M. Westrate
Categorie Ongebouwd
24. de heer L.A. Mangnus
25. de heer G.J. Klompe
26. de heer W. van Gorsel
Categorie Natuurterreinen
27. de heer R. Joosse
Categorie Bedrijfsgebouwd
28. de heer H.C.L. de Smet
29. de heer P. Louwman
30. de heer J.A. van der Wel
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van de algemene vergadering van donderdag 26 maart 2015 van waterschap Scheldestromen. Het ondertekende benoemingsbesluit is in te zien in de bijgevoegde pdf.
 
mr. drs. J.A. de Visser
secretaris-algemeen directeur
mr. drs. A.J.G. Poppelaars
dijkgraaf
Artikel 1  
[Vul hier de regelingtekst in]
 

Namens deze,