Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2015, 2370Beschikkingen | afhandeling
UItbreding bioscoop CineCity B.V. Spuikomweg Vlissingen
Waterschap Scheldestromen heeft op 17 maart 2015 een watervergunning verleend aan CineCity B.V. voor het uitbreiden van bioscoop CineCity met een extra bioscoopzaal aan de Spuikomweg 1 in Vlissingen.