Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 2364

Gepubliceerd op 30 maart 2015 09:00Bebouwingscontour Spuikom Vlissingen
Het waterschap heeft het voornemen om een bebouwingscontour te leggen in de beschermingszone A van de primaire waterkering, ter plaatse van de Spuikom Vlissingen.
Het ontwerp-besluit is vanaf 18 maart 2015, gedurende 6 weken, in te zien
 
- bij de receptie van de waterschapskantoren waterschap Scheldestromen te Middelburg en
Terneuzen, elke werkdag van 8.00 tot 17.00uur. Voor inzage op een ander tijdstip kunt u een
afspraak maken en
- op het gemeentehuis van de gemeente Vlissingen tijdens openingstijden.
 
Gedurende deze termijn kunnen belanghebbende schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen het ontwerpbesluit. Deze zienswijzen moeten worden gestuurd naar het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Postbus 1000 4330 ZW Middelburg.
 

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl