Registratiebesluiten Centraal Stembureau Waterschap Rijn en IJssel
De voorzitter van het Centraal stembureau van Waterschap Rijn en IJssel maakt bekend, dat het Centraal stembureau in zijn vergadering van dinsdag 23 december 2014 heeft besloten:  
 • 1.
  de lokale aanduidingen te schrappen van onderstaande, ook landelijk geregistreerd staande, partijen:
  • 1.
   Christen Democratisch Appèl (CDA)
  • 2.
   ChristenUnie
  • 3.
   Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)
  • 4.
   Partij van de Arbeid (PvdA)
Genoemde politieke groeperingen zijn reeds geregistreerd in het register voor de verkiezingen van de Tweede Kamer. Deze registratie kan ook benut worden bij de deelname aan de waterschapsverkiezingen. Om verwarring door dubbele registratie te voorkomen, is op verzoek van de betrokken politieke groeperingen besloten tot het schrappen van de lokale aanduidingen in het register van Waterschap Rijn en IJssel. Bovengenoemde partijen kunnen gebruik maken van hun landelijke registratie om deel te nemen aan de Waterschapsverkiezingen op 18 maart 2015.
 
 • 1.
  van geregistreerde belangengroeperingen de namen van gemachtigde en plv. gemachtigde te wijzigen in het register van aanduidingen. 
 • 2.
  Stichting Water Natuurlijk: de gemachtigde en plv. gemachtigde zijn nu: A.E.H. van Helvoirt-Looman (gemachtigde) en K. Oterman (plv. gemachtigde);
 • 3.
  Vrienden van de Berkel: de gemachtigde en plv. gemachtigde zijn nu:  M. Schulenberg-Van der Werf (gemachtigde) en H.W. ter Meulen (plv. gemachtigde);
 • 4.
  Algemene Waterschapspartij: de gemachtigde en plv. gemachtigde zijn nu: R. van Mierlo (gemachtigde) en J. Klaassen (plv. gemachtigde);
 
 
 • 1.
  de volgende aanduiding van politieke groeperingen te registreren en dat de volgende personen als gemachtigden van deze groepering en plaatsvervangend gemachtigden zijn aangewezen:
 • 2.
  Naam groepering: Ondernemend Berkelland, aanduiding: Ondernemend Waterschap: de gemachtigde en plv. gemachtigde zijn: E.M.M. Roosenboom (gemachtigde) en B.H.J.M. Morsink (plv. gemachtigde)
 
Rechtsbescherming
Iedere belanghebbenden kan tot uiterlijk op de zesde dag na bekendmaking van dit besluit beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
 
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw C. Molenaar, telefoon (0314) 369 369 of email: communicatie@wrij.nl
 
 
 
 
 
Doetinchem, 23 december 2014
 
De voorzitter van het centraal stembureau,
 
drs. H.Th.M. Pieper
 
 

Naar boven