Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2014, 8815Overige besluiten van algemene strekking
Besluit Centraal Stembureau waterschap Scheldestromen
In het kader van de waterschapsverkiezingen 2015 heeft het Centraal Stembureau waterschap Scheldestromen besloten tot wijzigen aanduiding gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde. Het Centraal Stembureau van waterschap Scheldestromen verklaart kennis te hebben genomen van de verzoeken tot wijziging van de gemachtigde en de plaatsvervangend gemachtigde, die zijn ontvangen van de onderstaande partijen:
 
- Water Natuurlijk, brief d.d. 1 december 2014;
- Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen, brief d.d. 8 december 2014;
- Algemene Waterschapspartij, brief d.d. 11 december 2014;
- Partij voor Zeeland, brief d.d. 16 december 2014.
 
Het Centraal Stembureau besluit dat deze wijzigingen opgenomen dienen te worden in het register van aanduidingen en gemachtigden van belangengroeperingen en maakt dit bekend op de website van waterschap Scheldestromen. Vastgesteld in de zitting van het Centraal Stembureau waterschap Scheldestromen.
Middelburg, 16 december 2014
mr. drs. A.J.G. Poppelaars
voorzitter