Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2014
Nr. 8815

Gepubliceerd op 29 december 2014 09:00Besluit Centraal Stembureau waterschap Scheldestromen
In het kader van de waterschapsverkiezingen 2015 heeft het Centraal Stembureau waterschap Scheldestromen besloten tot wijzigen aanduiding gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde. Het Centraal Stembureau van waterschap Scheldestromen verklaart kennis te hebben genomen van de verzoeken tot wijziging van de gemachtigde en de plaatsvervangend gemachtigde, die zijn ontvangen van de onderstaande partijen:
 
- Water Natuurlijk, brief d.d. 1 december 2014;
- Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen, brief d.d. 8 december 2014;
- Algemene Waterschapspartij, brief d.d. 11 december 2014;
- Partij voor Zeeland, brief d.d. 16 december 2014.
 
Het Centraal Stembureau besluit dat deze wijzigingen opgenomen dienen te worden in het register van aanduidingen en gemachtigden van belangengroeperingen en maakt dit bekend op de website van waterschap Scheldestromen. Vastgesteld in de zitting van het Centraal Stembureau waterschap Scheldestromen.
Middelburg, 16 december 2014
mr. drs. A.J.G. Poppelaars
voorzitter

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl