Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2014, 8105Beschikkingen | afhandeling
Watervergunning
Het waterschap heeft op 24 november 2014 een watervergunning verleend voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het aanleggen van watertransportleidingen tussen Coudorp en de Frankrijkweg in Nieuwdorp.