Ter inzage ontwerp projectplan: Projectplan Waterwet voor ‘Groene Slingeplan Aalten’ (gemeente Aalten)
Inzagetermijn: 7 november 2014 tot en met 19 december 2014
 
De Boven Slinge is in het provinciaal waterbeheerplan en in het waterbeheerplan van het waterschap aangewezen als KRW waterlichaam Bielheimerbeek en als EVZ Bielheimerbeek-Boven Slinge conform model Winde. In de kom van Aalten zijn stuwen / overlaten niet vispasseerbaar waardoor vismigratie wordt belemmerd. Bovendien dient de stenen taludbekleding op een aantal locaties in de beek te worden hersteld.
 
Gemeente Aalten en het waterschap zijn al enkele jaren in gesprek over de realisatie van het ‘Groene Slingeplan Aalten’. Aangezien de aanleg van vispassages bij stuw Haartsestraat en overlaat Slingelaan onderdeel zijn van de KRW-opgave voor 2027 is het waterschap een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de gemeente Aalten. Het doel hiervan is om samen te werken aan de realisatie van de vispassages, het plaatselijk herstellen van de stenen taludbekleding van de beek en het beleefbaar maken van de beek.
 
Het ontwerp projectplan is op 21 oktober 2014 vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel en is digitaal te raadplegen.
 
Geplande werkzaamheden:
Dit projectplan is opgesteld voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden:
  • 1.
    Aanleg vispassage bij stuw Haartsestraat
  • 2.
    Aanleg vispassage ter hoogte van de brug in de Polstraat
  • 3.
    Aanleg vispassage bij overlaat Slingelaan.
 
 
De uitvoering is gepland vanaf maart 2015 en zal naar verwachting ongeveer zes maanden in beslag nemen.
 
Zienswijze naar voren brengen?
Belanghebbenden kunnen hun zienswijze over het ontwerp projectplan schriftelijk of mondeling naar voren brengen. U kunt uw zienswijze sturen naar het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Voor het mondeling naar voren brengen van uw zienswijze kunt u contact opnemen met de heer R. Stapelbroek, tel. 0314-369369.
 
Meer informatie?
Voor meer informatie over het ontwerp projectplan kunt u contact opnemen met de heer R. Stapelbroek, tel. 0314-369369.
 
Naar boven