Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2014
Nr. 7406

Gepubliceerd op 5 november 2014 09:00Ontwerp Programmabegroting 2015 en Meerjarenraming 2015-2018 ter inzage
Het dagelijks bestuur van het waterschap maakt bekend, dat vanaf vandaag gedurende veertien dagen het ontwerp programmabegroting 2015 en meerjarenraming 2015-2018 ter inzage ligt.
De behandeling van dit document zal plaatsvinden in de bijeenkomst van de algemene vergadering op 4 december 2014.
Zienswijzen tegen dit concept kunnen schriftelijk ingediend worden bij de algemene vergadering van waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg.
 
U kunt het ontwerp inzien bij de receptie van de kantoren in Middelburg en Terneuzen, elke werkdag tussen 08.00 en 17.00 uur. Ook op de website (www.scheldestromen.nl) van het waterschap is het in te zien.
 

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl