Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2014
Nr. 7228

Gepubliceerd op 31 oktober 2014 09:11
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagenBekendmaking beleidsregels emissie
Op 22 oktober 2014 heeft het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen de Beleidsregels emissie vastgesteld. Deze beleidsregels zijn een nadere uitwerking van de Beleidsnota emissie, die op 21 juni 2012 door de algemene vergadering is vastgesteld.
 
In deze beleidsregels is het beleid opgenomen ten aanzien van de meest voorkomende lozingen op oppervlaktewater of via de riolering op een rioolwaterzuiveringsinstallatie. De regels bevatten zowel adviezen voor het verlenen van watervergunningen, de advisering van het WABO-bevoegd gezag als adviezen voor het stellen van maatwerkvoorschriften.
 

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl