Tervisielegging en verkrijgbaarstelling Begroting 2015
Met ingang van woensdag 22 oktober 2014 ligt ter inzage en is verkrijgbaar de Begroting 2015, in verband met de behandeling hiervan in de vergadering van het algemeen bestuur op 4 november 2014.
 
De begroting ligt tijdens kantooruren ter inzage op het kantoor van het waterschap, Liemersweg 2 in Doetinchem.
 
Wilt u een geprint exemplaar van de begroting ontvangen, dan kunt u contact opnemen met het directiesecretariaat van het waterschap, telefoon (0314) 369 350 of (0314) 369 358.
 
drs. H.Th.M. Pieper, dijkgraaf
 
Naar boven