Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-10-2014 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "wsb-2014-6982".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Einddatum 2014-11-28
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (gemeente) Doetinchem
Geo informatie (gemeente) Oost Gelre
Geo informatie (gemeente) Lochem
Geo informatie (gemeente) Zutphen
Geo informatie (gemeente) Bronckhorst
Geo informatie (gemeente) Aalten
Identifier wsb-2014-6982
Jaargang 2014
Onderwerp Bestuur | Waterschappen
Organisatietype waterschap
Publicatiedatum 2014-10-20
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 6982
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Startdatum 2014-10-20
Taal nl
Titel Tervisielegging en verkrijgbaarstelling Begroting 2015
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel