Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2014, 6551Beschikkingen | aanvraag
Ontwerp watervergunning Tien Torens, Zoutelande
Het waterschap heeft op grond van de Waterwet het voornemen om een ontwerp watervergunning te verlenen voor de bouw op de plaats van het bestaande hotel Tien Torens aan de Duinweg 36 te Zoutelande.
Het ontwerpbesluit ligt vanaf 7 oktober 2014 tot en met 18 november 2014 ter inzage:
  • 1.
    Bij de receptie van de waterschapskantoren waterschap Scheldestromen te Middelburg en Terneuzen, elke werkdag van 8.00 tot 17.00uur. Voor inzage op een ander tijdstip kunt u een afspraak maken;
  • 2.
    Op het gemeentehuis van de gemeente Veere tijdens openingstijden.
Gedurende deze termijn kunnen belanghebbende schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen de ontwerp watervergunning. Deze zienswijzen moeten worden gestuurd naar het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Postbus 1000 4330 ZW Middelburg.