Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-09-2014 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "wsb-2014-5936".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Einddatum 2014-10-31
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (gemeente) Zutphen
Identifier wsb-2014-5936
Jaargang 2014
Onderwerp Natuur en milieu | Water
Organisatietype waterschap
Publicatiedatum 2014-09-19
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 5936
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Startdatum 2014-09-19
Taal nl
Titel Bekendmaking: Definitieve besluiten voor het project ‘Dijkverlegging Cortenoever – Tijdelijke loswal Zutphen’
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel