Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2014, 5438Verordeningen
Ontwerpbesluit watervergunning Boulevard Bankert Vlissingen
Het waterschap heeft op grond van de Waterwet het voornemen om een ontwerp watervergunning te verlenen voor de verbouwing en uitbreiding van een schoolgebouw aan de Boulevard Bankert 130 in Vlissingen.
Het ontwerpbesluit ligt vanaf 28 augustus 2014 tot en met 9 oktober 2014 ter inzage:
  • 1.
    Bij de receptie van de waterschapskantoren waterschap Scheldestromen in Middelburg en Terneuzen, elke werkdag van 8.00 tot 17.00 uur. Voor inzage op een ander tijdstip kunt u een afspraak maken.
  • 2.
    Op het gemeentehuis van de gemeente Vlissingen tijdens openingstijden.
Gedurende deze termijn kunnen belanghebbende schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen de ontwerp watervergunning. Deze zienswijzen moeten worden gestuurd naar het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Postbus 1000 4330 ZW Middelburg.
Middelburg, 25 augustus 2014