Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2014, 5346Overige overheidsinformatie
Extra algemene vergadering waterschap Scheldestromen
Op vrijdag 5 september vindt een extra openbare algemene vergadering van waterschap Scheldestromen plaats. Aanleiding is de motie die Provinciale Staten van Zeeland heeft aangenomen voor vermindering van het aantal geborgde zetels in de algemene vergadering van waterschap Scheldestromen. Tijdens de ingelaste vergadering wordt het standpunt van het dagelijks bestuur van het waterschap over dit onderwerp ter instemming voorgelegd. Het te nemen av-besluit wordt vervolgens in een overleg met Gedeputeerde Staten ingebracht.
 
De vergadering start om 11.00 uur in het kantoor van projectbureau Zwakke Schakels, Veerhaven 5 in Breskens.
 
De stukken voor deze vergadering kunt u vanaf 28 augustus downloaden.
Middelburg, 20 augustus 2014