Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2014, 4658Overige besluiten van algemene strekking

Watervergunning Gasunie Transport Services

Het waterschap heeft op 16 juli 2014 een watervergunning verleend aan Gasunie Transport Services voor het onttrekken van grondwater om een gastransportleiding aan te leggen tussen de Halsweg in Nieuwdorp en de Molendijk te ‘s-Heerenhoek.