Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-07-2014 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Plannen | overig en heeft als identifier "wsb-2014-4540".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Plannen | overig
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Einddatum 2014-08-31
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Externe bijlage exb-2014-9443
Externe bijlage exb-2014-9444
Externe bijlage exb-2014-9445
Externe bijlage exb-2014-9446
Externe bijlage exb-2014-9447
Externe bijlage exb-2014-9448
Externe bijlage exb-2014-9449
Externe bijlage exb-2014-9450
Geo informatie (gemeente) Bronckhorst
Identifier wsb-2014-4540
Jaargang 2014
Onderwerp Natuur en milieu | Water
Organisatietype waterschap
Publicatiedatum 2014-07-15
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 4540
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Startdatum 2014-07-15
Taal nl
Titel Ter visie projectplan:‘Aanleg vijf vispassages Baakse Beek’
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel