Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2014, 417Overige overheidsinformatie

Watervergunning gemeente Hulst

Het waterschap heeft op 22 januari 2014 een watervergunning verleend aan de gemeente Hulst voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de aanleg van een gescheiden rioolstelsel in de Hemel- en Hoofdstraat te Sint Jansteen.