Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2014
Nr. 416

Gepubliceerd op 29 januari 2014 12:04

Gerelateerde informatie


Externe bijlagenIntrekkingsbesluit watervergunning

Op 20 januari 2014 is het volgende besluit genomen in verband met het gedurende een periode van drie jaar niet lozen van afvalwater vanuit het bassin voor de zagerkweek. De intrekking betreft de aan A.F. Meulenberg verleende watervergunning voor de lozing van afvalwater afkomstig van de zagerkwekerij bij de inrichting aan de Vijfzoodijk in Oudelande. De toezichthouder van het waterschap, de heer Jeronimus, heeft geconstateerd dat het bassin voor de kweek van zagers en de bijbehorende voorzieningen zijn verwijderd, waardoor er vanuit het bassin geen lozing van afvalwater meer kan plaatsvinden.

Het besluit ligt vanaf 27 januari 2014 tot en met 10 maart 2014 ter inzage:

  • 1.bij de receptie van waterschap Scheldestromen, Kennedylaan 1 in Terneuzen, maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Voor inzage op een ander tijdstip kunt u een afspraak maken;

  • 2.in het gemeentehuis van de gemeente Borsele, Stenevaete 10 in Heinkenszand, tijdens openingstijden.

Tot het einde van bovenvermelde termijn staat beroep open bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State voor:

  • 1.degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;

  • 2.de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;

  • 3.degenen die zienswijzen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn ingebracht;

  • 4.belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te he-ben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

De intrekking wordt van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt tenzij gedurende deze termijn bij de voorzieningenrechter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan.

Terneuzen 27 januari 2014


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl