Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2014, 3790Overige besluiten van algemene strekking

Algemene Vergadering en commissievergaderingen waterschap Scheldestromen

Donderdag 3 juli 2014 is er om 19.30 uur een openbare algemene vergadering in het waterschapskantoor te Terneuzen. Voorafgaand aan deze vergadering vinden de openbare commissievergaderingen plaats, eveneens in het waterschapskantoor te Terneuzen. De commissie Waterkeringen en Wegen vergadert op dinsdag 24 juni om 17.00 uur. De commissie Waterbeheer vergadert op 24 juni om 19.30 uur. De commissie Bestuurlijke en Economische Zaken vergadert op woensdag 25 juni om 17.00 uur.