Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2014
Nr. 3790

Gepubliceerd op 16 juni 2014 11:50Algemene Vergadering en commissievergaderingen waterschap Scheldestromen

Donderdag 3 juli 2014 is er om 19.30 uur een openbare algemene vergadering in het waterschapskantoor te Terneuzen. Voorafgaand aan deze vergadering vinden de openbare commissievergaderingen plaats, eveneens in het waterschapskantoor te Terneuzen. De commissie Waterkeringen en Wegen vergadert op dinsdag 24 juni om 17.00 uur. De commissie Waterbeheer vergadert op 24 juni om 19.30 uur. De commissie Bestuurlijke en Economische Zaken vergadert op woensdag 25 juni om 17.00 uur.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl