Bekendmaking “Regeling voor de benoeming van de bestuursleden in de categorie natuurterreinen van het waterschapsbestuur door het Bestuur van het Bosschap als bedoeld in artikel 14, vierde lid, van de Waterschapswet”

Op 18 maart 2015 vinden de waterschapsverkiezingen plaats en zal een nieuw algemeen bestuur worden samengesteld.

Het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel zal bestaan uit 30 leden.

Naast 22 vertegenwoordigers van de inwoners van het beheersgebied van Waterschap Rijn en IJssel (ingezetenen) zijn in het bestuur de agrarische, natuur-en bedrijfsbelangen vertegenwoordigd via 8 geborgde zetels. De vertegenwoordigers van de geborgde zetels worden benoemd door respectievelijk de LTO Noord (3 zetels), het Bosschap (2 zetels) en de Kamer van Koophandel (3 zetels).

Op grond van artikel 14, vierde lid van de Waterschapswet dienen de LTO Noord, het Bosschap en de Kamer van Koophandel een regeling op te stellen omtrent de selectie en benoeming van vertegenwoordigers in het algemeen bestuur van een waterschap. Het waterschap dient deze regeling bekend te maken.

Op 22 mei 2014 heeft Waterschap Rijn en IJssel van het Bosschap bovenstaande regeling ontvangen. Deze regeling is op 20 mei 2014 vastgesteld door het bestuur van het Bosschap.

De openstelling van de kandidaatstelling voor het Bosschap loopt van 1 juni tot 1 september 2014. Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden terecht op de website www.vbne.nl of contact opnemen met Anne Reichgelt via a.reichqelt(a)vbne.nl.

Naar boven