Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2014, 3068Beschikkingen | afhandeling

Watervergunning N.V. Nederlandse Gasunie

Het waterschap heeft op 6 mei 2014 een watervergunning verleend aan de N.V. Nederlandse Gasunie voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de aanleg van een vloeistofvanger in leiding Z-552-01 aan de Kruisweg te Sluiskil.