Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2014, 1241Overige overheidsinformatie

Ontwerp Watervergunning Schelpdierkweekbedrijf Neeltje Jans-Wilhelminapolder

Het waterschap heeft op grond van de Waterwet het voornemen om een watervergunning te verlenen aan Schelpdierkweekbedrijf Neeltje Jans – Wilhelminapolder voor de kweekvijver nabij de inrichting aan de Meestoofweg 6 in Wilhelminadorp. De watervergunning betreft het lozen van afvalwater afkomstig van de kweekvijver via een zandfilter in een oppervlaktewaterlichaam.

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 10 maart 2014 tot en met 21 april 2014 ter inzage:

- bij de receptie van waterschap Scheldestromen, Kennedylaan 1 in Terneuzen, maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Voor inzage op een ander tijdstip kunt u een afspraak maken bij de afdeling Vergunning en Handhaving van de gemeente Goes, M.A. De Ruyterlaan 2 in Goes.

 

Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen de ontwerp watervergunningen. Deze zienswijzen moeten worden gestuurd naar het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg.

 

Terneuzen, 7 maart 2014