Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2014
Nr. 1241

Gepubliceerd op 6 maart 2014 11:58

Gerelateerde informatie


Externe bijlagenOntwerp Watervergunning Schelpdierkweekbedrijf Neeltje Jans-Wilhelminapolder

Het waterschap heeft op grond van de Waterwet het voornemen om een watervergunning te verlenen aan Schelpdierkweekbedrijf Neeltje Jans – Wilhelminapolder voor de kweekvijver nabij de inrichting aan de Meestoofweg 6 in Wilhelminadorp. De watervergunning betreft het lozen van afvalwater afkomstig van de kweekvijver via een zandfilter in een oppervlaktewaterlichaam.

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 10 maart 2014 tot en met 21 april 2014 ter inzage:

- bij de receptie van waterschap Scheldestromen, Kennedylaan 1 in Terneuzen, maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Voor inzage op een ander tijdstip kunt u een afspraak maken bij de afdeling Vergunning en Handhaving van de gemeente Goes, M.A. De Ruyterlaan 2 in Goes.

 

Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen de ontwerp watervergunningen. Deze zienswijzen moeten worden gestuurd naar het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg.

 

Terneuzen, 7 maart 2014


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl