Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2014, 1070Overige overheidsinformatie

Watervergunning Evides N.V. t.b.v. werkzaamheden Nieuwdorp (Nieuwdorp)

Het waterschap heeft op 24 februari 2014 een watervergunning verleend aan Evides N.V. voor het onttrekken en infiltreren van grondwater om een watertransportleiding aan te leggen tussen Coudorp en de Stoofweg te Nieuwdorp. Deze vergunning is als bijlage bij deze mededeling gevoegd.