Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2014, 1068Beschikkingen | afhandeling

Watervergunning gemeente Hulst (Hulst)

Het waterschap heeft op 17 februari 2014 een watergunning verleend aan de gemeente Hulst voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een archiefkelder aan Baudeloo in Hulst. Deze vergunning is als bijlage bij deze mededeling gevoegd.