Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2019, 23Verdrag

4 (1944) Nr. 16

A. TITEL

Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart (met Bijlagen);

Chicago, 7 december 1944

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummer 006580 in de Verdragenbank.

B. TEKST

Bijlagen1)  2)

Bijlage 1

Op 7 maart 2018 heeft de Raad een wijziging van Bijlage 1 aangenomen.

Bijlage 2

Op 7 maart 2018 heeft de Raad een wijziging van Bijlage 2 aangenomen.

Bijlage 3

Op 7 maart 2018 heeft de Raad een wijziging van Bijlage 3 aangenomen.

Bijlage 4

Op 9 maart 2018 heeft de Raad een wijziging van Bijlage 4 aangenomen.

Bijlage 6

Op 7 maart 2018 heeft de Raad wijzigingen van Bijlage 6, deel I, II en III, aangenomen.

Bijlage 8

Op 7 maart 2018 heeft de Raad een wijziging van Bijlage 8 aangenomen.

Bijlage 10

Op 7 maart 2018 en op 9 maart 2018 heeft de Raad wijzigingen van Bijlage 10, deel I, II en IV, aangenomen.

Bijlage 11

Op 9 maart 2018 heeft de Raad een wijziging van Bijlage 11 aangenomen.

Bijlage 13

Op 9 maart 2018 heeft de Raad een wijziging van Bijlage 13 aangenomen.

Bijlage 14

Op 9 maart 2018 heeft de Raad wijzigingen van Bijlage 14, deel I en II, aangenomen.

Bijlage 15

Op 9 maart 2018 heeft de Raad een wijziging van Bijlage 15 aangenomen.

Bijlage 16

Op 27 juni 2018 heeft de Raad Bijlage 16, deel IV, aangenomen.

Bijlage 17

Op 14 maart 2018 heeft de Raad een wijziging van Bijlage 17 aangenomen.


D. PARLEMENT

De wijzigingen van 7 maart 2018, 9 maart 2018, 14 maart 2018 en 27 juni 2018 van de Bijlagen bij het Verdrag behoeven ingevolge artikel 7, onderdeel f, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

G. INWERKINGTREDING

Bijlage 1

De wijziging van Bijlage 1 van 7 maart 2018 is op 16 juli 2018 in werking getreden en is van toepassing vanaf 8 november 2018, behalve a) voor elementen met betrekking tot de goedkeuring en wereldwijde erkenning van erkende onderhoudsorganisaties (AMO), die vanaf 5 november 2020 van toepassing zijn; en b) voor elementen met betrekking tot de invoering van een regelgevingsstructuur voor de afgifte van RPA-L bewijzen van bevoegdheid en het voorzien in een wereldwijd kader voor de regelgeving voor bewijzen van bevoegdheid als bestuurder van op afstand bestuurde luchtvaartuigen (RPAS) ter ondersteuning van internationaal vliegverkeer dat volgens instrumentvliegvoorschriften (IFR) vliegt, die vanaf 3 november 2022 van toepassing zijn.

Bijlage 2

De wijziging van Bijlage 2 van 7 maart 2018 is op 16 juli 2018 in werking getreden en is van toepassing vanaf 8 november 2018, behalve voor het element met betrekking tot de invoering van een regelgevingsstructuur voor de afgifte van RPA-L bewijzen van bevoegdheid en het voorzien in een wereldwijd kader voor de regelgeving voor de afgifte van bewijzen van bevoegdheid van op afstand bestuurde luchtvaartuigen (RPAS) ter ondersteuning van internationaal vliegverkeer dat volgens instrumentvliegvoorschriften (IFR) vliegt, dat vanaf 3 november 2022 van toepassing is.

Bijlage 3

De wijziging van Bijlage 3 van 7 maart 2018 is op 16 juli 2018 in werking getreden en is van toepassing vanaf 8 november 2018, behalve voor de bepalingen met betrekking tot wijzigingen van de IWXXM-weergave van informatie en informatie over het vrijkomen van radioactieve stoffen in de atmosfeer, die vanaf 7 november 2019 van toepassing zijn; en voor de bepaling met betrekking tot de IWXXM als een standaard, die vanaf 5 november 2020 van toepassing is.

Bijlage 4

De wijziging van Bijlage 4 van 9 maart 2018 is op 16 juli 2018 in werking getreden en is van toepassing vanaf 8 november 2018.

Bijlage 6

De wijzigingen van Bijlage 6, deel I, II en III, van 7 maart 2018 zijn op 16 juli 2018 in werking getreden en zijn van toepassing vanaf 8 november 2018, behalve a) voor elementen met betrekking tot de goedkeuring en wereldwijde erkenning van erkende onderhoudsorganisaties (AMO) en de invoering van het kader voor de Digitale Administratie van het vliegtuigonderhoud (EAMR), die vanaf 5 november 2020 van toepassing zijn; en b) voor elementen met betrekking tot lijsten met parameters voor vluchtrecorders, wisfuncties van cockpitvoicerecorders (CVR en AIR) en airborne image recorders en opnames van de bemanning-machine-interface, die vanaf 1 januari 2023 van toepassing zijn.

Bijlage 8

De wijziging van Bijlage 8 van 7 maart 2018 is op 16 juli 2018 in werking getreden en is van toepassing vanaf 8 november 2018, behalve voor de onderdelen van de wijziging met betrekking tot goedkeuring en wereldwijde erkenning van erkende onderhoudsorganisaties (AMO), Digitale Administratie van het vliegtuigonderhoud, die vanaf 5 november 2020 van toepassing zijn; voor het element met betrekking tot ontwerpstandaarden voor lichte luchtvaartuigen onder 750 kg, de toepasselijkheid van Bijlage 8, deel IIIB, op eenmotorige luchtvaartuigen boven 5.700 kg, overtrekwaarschuwing en de toepasselijkheid van gewichtsbeperkingen op alle luchtvaartuigen ten behoeve van de bescherming van het vrachtruim, die vanaf 7 maart 2021 van toepassing zijn; en voor het element met betrekking tot het vervangen van halon in de brandbestrijdingssystemen in vrachtruimen, dat vanaf 28 november 2024 van toepassing is.

Bijlage 10

De wijzigingen van Bijlage 10, deel I, II en IV, van 7 maart 2018 en 9 maart 2018 zijn op 16 juli 2018 in werking getreden en zijn van toepassing vanaf 8 november 2018.

Bijlage 11

De wijziging van Bijlage 11 van 9 maart 2018 is op 16 juli 2018 in werking getreden en is van toepassing vanaf 8 november 2018.

Bijlage 13

De wijziging van Bijlage 13 van 9 maart 2018 is op 16 juli 2018 in werking getreden en is van toepassing vanaf 8 november 2018.

Bijlage 14

De wijzigingen van Bijlage 14, deel I en II, van 9 maart 2018 zijn op 16 juli 2018 in werking getreden en zijn van toepassing vanaf 8 november 2018.

Bijlage 15

De wijziging van Bijlage 15 van 9 maart 2018 is op 16 juli 2018 in werking getreden en is van toepassing vanaf 8 november 2018, behalve voor de onderdelen van de wijziging die betrekking hebben op het SNOWTAM-format, die vanaf 5 november 2020 van toepassing zijn.

Bijlage 16

Bijlage 16, deel IV, van 27 juni 2018 is op 22 oktober 2018 in werking getreden en is van toepassing vanaf 1 januari 2019, met dien verstande dat a) de MRV-vereisten van de eerste editie van Bijlage 16, deel IV, van toepassing zijn op een exploitant van luchtvaartuigen met een jaarlijkse CO2-uitstoot van meer dan 10.000 ton afkomstig van internationale vluchten met luchtvaartuigen met een maximale gecertificeerde startmassa van meer dan 5.700 kg per 1 januari 2019, met uitzondering van humanitaire, medische en brandbestrijdingsvluchten; b) de compensatievereisten van de eerste editie van Bijlage 16, deel IV, van toepassing op een exploitant van luchtvaartuigen die internationale vluchten uitvoert (zoals omschreven in deel II, Hoofdstuk 1, 1.1.2, en deel II, Hoofdstuk 2, 2.1) tussen staten die zijn opgenomen in het op handen zijnde ICAO-document met de titel „CORSIA States for Chapter 3 State Pairs”, vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2035 van toepassing zijn.

Bijlage 17

De wijziging van Bijlage 17 van 14 maart 2018 is op 16 juli 2018 in werking getreden en is van toepassing vanaf 16 november 2018.

Uitgegeven de zevende februari 2019.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. BLOK


X Noot
1)

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft ingevolge artikel 38 van het Verdrag de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie kennisgegeven van de verschillen tussen de Nederlandse voorschriften en werkwijzen en de bepalingen van de Bijlagen. De verschillen liggen ter inzage bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijnstraat 8, ’s-Gravenhage.

X Noot
2)

De tekst van de wijzigingen ligt ter inzage bij: – het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijnstraat 8, ’s-Gravenhage en het ministerie van Buitenlandse Zaken, Afdeling Verdragen, Rijnstraat 8, ’s-Gravenhage.