Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2019, 164Verdrag

6 (1986) Nr. 5

A. TITEL

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (met Protocol);

Ankara, 27 maart 1986

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummer 000318 in de Verdragenbank.

C. VERTALING

In Trb. 1987, 197 dient in de vertaling van het Protocol een correctie te worden aangebracht.

Op blz. 29, in het Protocol, onder XIII, vijfde regel, dient het woord „onderscheidlijk” te worden vervangen door „onderscheidenlijk”.

Uitgegeven de zesde november 2019.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. BLOK