Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2019, 12Verdrag

30 (2012) Nr. 4

A. TITEL

Overeenkomst tussen het Koninkijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake de status van personeel van de Verenigde Staten in het Caribische deel van het Koninkrijk;

Washington, 19 oktober 2012

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummers 011520 en 013594 in de Verdragenbank.

B. TEKST

In Trb. 2018, 216 dienen in de titel en de tekst de volgende correcties te worden aangebracht.

In de titel dient het woord „Caribisch” te worden vervangen door „Caribische”.

In de tekst dient op blz. 1, vierde regel, eveneens het woord „Caribisch” te worden vervangen door „Caribische”.

C. VERTALING

De vertaling van het op 15 november 2018 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen in de nota’s vervatte verdrag, waarin de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake de status van personeel van de Verenigde Staten in het Caribische deel van het Koninkrijk van 19 oktober 2012 wordt uitgebreid tot Curaçao (Trb. 2018, 216), luidt als volgt:

Nr. I

HET MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

’s-Gravenhage, 15 november 2018

MinBuZa-2018.1150961

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden biedt de Ambassade van de Verenigde Staten van Amerika zijn complimenten aan en heeft de eer te verwijzen naar de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake de status van personeel van de Verenigde Staten in het Caribische deel van het Koninkrijk, gedaan te Washington op 19 oktober 2012 (de Overeenkomst), die in werking is getreden op 1 september 2013.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de eer voor te stellen dat, overeenkomstig artikel II, derde lid, van de Overeenkomst, de toepassing van de Overeenkomst wordt uitgebreid tot Curaçao.

Indien het bovenstaande voorstel voor de Regering van de Verenigde Staten van Amerika aanvaardbaar is, stelt het Koninkrijk der Nederlanden voor dat deze nota, tezamen met de bevestigende antwoordnota van de Verenigde Staten van Amerika, een overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika vormt, die in werking treedt op de datum waarop het Koninkrijk der Nederlanden de Verenigde Staten van Amerika ervan in kennis stelt dat het Koninkrijk der Nederlanden alle vereiste interne procedures voor de inwerkingtreding ervan heeft voltooid en die van kracht blijft zolang de Overeenkomst van kracht blijft.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken maakt van deze gelegenheid gebruik om de Ambassade van de Verenigde Staten van Amerika opnieuw te verzekeren van zijn zeer bijzondere hoogachting.

Aan de Ambassade van de Verenigde Staten van Amerika

te ’s-Gravenhage


Nr. II

DE AMBASSADE VAN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA

’s-Gravenhage, 15 november 2018

No. 068/18

De Ambassade van de Verenigde Staten van Amerika biedt haar complimenten aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden aan en heeft de eer de ontvangst te bevestigen van nota verbaal van het Ministerie MinBuZa.2018.1150961 d.d. 15 november 2018, die als volgt luidt:

(Zoals in Nr. I)

De Ambassade van de Verenigde Staten van Amerika heeft voorts de eer om het Ministerie te melden dat het voorstel vervat in nota verbaal van het Ministerie MinBuZa.2018.1150961 d.d. 15 november 2018, aanvaardbaar is voor de Verenigde Staten van Amerika en te bevestigen dat de bovengenoemde nota en deze antwoordnota een overeenkomst vormen tussen de Verenigde Staten van Amerika en het Koninkrijk der Nederlanden, die in werking treedt op de datum waarop het Koninkrijk der Nederlanden de Verenigde Staten van Amerika ervan in kennis stelt dat het Koninkrijk der Nederlanden alle vereiste interne procedures voor de inwerkingtreding ervan heeft voltooid en die van kracht blijft zolang de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake de status van personeel van de Verenigde Staten in het Caribische deel van het Koninkrijk, gedaan te Washington op 19 oktober 2012, die in werking is getreden op 1 september 2013, van kracht blijft.

De Ambassade van de Verenigde Staten van Amerika maakt van deze gelegenheid gebruik om het Ministerie van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden opnieuw te verzekeren van haar zeer bijzondere hoogachting.

Aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden

te ’s-Gravenhage


Uitgegeven de zesde februari 2019.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. BLOK