Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2018, 84Verdrag

29 (1987) Nr. 22

A. TITEL

Protocol van Montreal betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken;

Montreal, 16 september 1987

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummers 001983 en 013403 in de Verdragenbank.

B. TEKST

In Trb. 2016, 199 dient in de Engelse tekst de volgende correctie te worden aangebracht.

Op blz. 3, in artikel 3, tweede lid, tweede en derde regel, dienen de woorden „paragraph 5 bis of Article 2” te worden vervangen door „paragraph 5 of Article 2”.

C. VERTALING

In Trb. 2017, 96 dient in de vertaling de volgende correctie te worden aangebracht.

Op blz. 3, in artikel 3, tweede lid, derde regel, dienen de woorden „artikel 2, lid 5 bis” te worden vervangen door „artikel 2, lid 5”.

Uitgegeven de tweede juli 2018.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. BLOK