Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2018, 212Verdrag

63 (1975) Nr. 36

A. TITEL

Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (TIR-Overeenkomst) (met Bijlagen);

Genève, 14 november 1975

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummers 002114 en 013555 in de Verdragenbank.

G. INWERKINGTREDING

Wijzigingen van 12 oktober 2017

De wijzigingen van de Bijlagen 6, 8 en 9 bij de Overeenkomst zijn ingevolge artikel 59, derde lid, juncto artikel 60, eerste lid, van de Overeenkomst op 30 maart 2018 aanvaard en op 1 juli 2018 voor alle verdragsluitende partijen, waaronder het Koninkrijk der Nederlanden, in werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, gelden de wijzigingen, evenals de Overeenkomst, voor het gehele Koninkrijk.

Uitgegeven de elfde december 2018.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. BLOK