Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2017, 176Verdrag

15 (2014) Nr. 4

A. TITEL

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië betreffende een tijdelijke plaatsing van troepen van het Koninkrijk der Nederlanden in Jordanië;

Amman, 2 oktober 2014

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummers 013105 en 013521 in de Verdragenbank.

D. PARLEMENT

Het in rubriek H hieronder opgenomen Derde Protocol van 16 oktober 2017 tot verlenging van het Verdrag van 2 oktober 2014 behoeft ingevolge artikel 7, onderdeel e, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

G. INWERKINGTREDING

Het in rubriek H hieronder opgenomen Derde Protocol is ingevolge het gestelde in artikel 2 van dat Protocol met terugwerkende kracht tot 2 oktober 2017, op 16 oktober 2017 in werking getreden.

Het Verdrag van 2 oktober 2014, waarvan de geldigheid op 2 oktober 2017 zou aflopen, blijft ingevolge het gestelde in artikel 1 van het Derde Protocol van kracht tot de missie is voltooid of tot 2 oktober 2018, al naar gelang wat het eerste is.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt het Derde Protocol, evenals het Verdrag, alleen voor Nederland (het Europese deel).

Koninkrijk der Nederlanden

Verdrag van 2 oktober 2014

Land

Voorlopige toepassing

In werking

Terugwerkende kracht

Buiten werking

Nederland (in Europa)

 

02-10-2014

 

02-10-2018

Nederland (Bonaire)

       

Nederland (Sint Eustatius)

       

Nederland (Saba)

       

Aruba

       

Curaçao

       

Sint Maarten

       

H. VERLENGING

Op 16 oktober 2017 is te Amman een Derde Protocol tot stand gekomen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië, waarin het Verdrag van 2 oktober 2014, waarvan de geldigheid op 2 oktober 2017 zou aflopen, wordt verlengd. De tekst van dit Protocol luidt als volgt:


Third Protocol establishing the prolongation of the Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the Hashemite Kingdom of Jordan on a temporary deployment of troops of the Kingdom of the Netherlands in Jordan

The Kingdom of the Netherlands

and

The Hashemite Kingdom of Jordan,

Referring to the Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the Hashemite Kingdom of Jordan on a temporary deployment of troops of the Kingdom of the Netherlands in Jordan, concluded on 2 October 2014 (hereinafter “the Agreement”),

Recalling the Protocol on prolongation of the Agreement of 28 September 2015 and the Second Protocol on prolongation of the Agreement of 5 October 2016,

Recalling the expiry of the Agreement as per 2 October 2017,

Desiring to continue their good co-operation as reflected in the Agreement,

Have agreed on the following:

Article 1

The Agreement, which is due to expire on 2 October 2017, shall be prolonged from 2 October 2017 until the completion of the mission, as referred to in Article 2, and under the terms of Article 13 of the Agreement, but not later than 2 October 2018.

Article 2

This Third Protocol shall enter into force on the date of its last signature, and shall, if the date of that signature is later than 2 October 2017, have retroactive effect to that date.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.

DONE, in two originals, at Amman, on 16th October 2017, in the English language.

For the Kingdom of the Netherlands Ms H.M.B. JOZIASSE Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary at Amman

For the Hashemite Kingdom of Jordan Major General YOUSEF A. ALHUNAITY Acting Chairman of the Joint Chiefs of Staff


In overeenstemming met artikel 19, tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen heeft de Minister van Buitenlandse Zaken bepaald dat het Derde Protocol zal zijn bekendgemaakt in Nederland (het Europese deel) op de dag na de datum van uitgifte van dit Tractatenblad.

Uitgegeven de vijfentwintigste oktober 2017.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. KOENDERS