13 (2012) Nr. 4

A. TITEL

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (met Bijlage, Protocol en Onderlinge Overeenkomst);

Berlijn, 12 april 2012

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummers 012450 en 013063 in de Verdragenbank.

D. PARLEMENT

De stilzwijgende goedkeuring door de Staten-Generaal van het Protocol van 11 januari 2016 tot wijziging van het Verdrag is verleend op 30 april 2016.

Voor de behandeling in de Staten-Generaal, zie Kamerstukken 34438.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Protocol van 11 januari 2016 tot wijziging van het Verdrag zullen ingevolge artikel XI, tweede lid, van het Protocol op 31 december 2016 in werking treden. Het Verdrag, zoals gewijzigd bij het Protocol, is daarna ingevolge artikel XI, tweede lid, onderdeel b, in Nederland van toepassing voor belastingjaren en tijdvakken beginnend op of na 1 januari 2017.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, zal het Protocol van 11 januari 2016, evenals het Verdrag, alleen voor Nederland (het Europese deel) gelden.

Koninkrijk der Nederlanden

Verdrag

Land

Voorlopige toepassing

In werking

Terugwerkende kracht

Buiten werking

Nederland (in Europa)

 

01-12-2015

   

Nederland (Bonaire)

       

Nederland (Sint Eustatius)

       

Nederland (Saba)

       

Aruba

       

Curaçao

       

Sint Maarten

       

Protocol van 11 januari 2016

Land

Voorlopige toepassing

In werking

Terugwerkende kracht

Buiten werking

Nederland (in Europa)

 

31-12-2016

   

Nederland (Bonaire)

       

Nederland (Sint Eustatius)

       

Nederland (Saba)

       

Aruba

       

Curaçao

       

Sint Maarten

       

Uitgegeven de eenentwintigste november 2016.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. KOENDERS

Naar boven