Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2015, 107Verdrag

73 (1995) Nr. 8

A. TITEL

Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Tunesië, anderzijds;

(met Bijlagen, Protocollen en Verklaringen)

Brussel, 17 juli 1995

B. TEKST

De Nederlandse tekst van de Overeenkomst, met Bijlagen, Protocollen en Verklaringen, is geplaatst in Trb. 1996, 29.

Voor een correctie in de Nederlandse tekst, zie Trb. 2015, 20.

Voor een briefwisseling van 22 december 2000 inzake de liberaliseringsmaatregelen voor het onderlinge handelsverkeer en de wijziging van de landbouwprotocollen bij de Overeenkomst, zie Trb. 2005, 73.

Voor de tekst van het Toetredingsprotocol van 31 mei 2005, zie Trb. 2005, 308.

Voor de tekst van het besluit van 28 juli 2006 tot wijziging van Protocol nr. 4 en het gewijzigde Protocol, zie Trb. 2007, 153.

Voor de tekst van het besluit nr. 1/2012 van 20 februari 2012 van de Associatieraad EU-Tunesië tot wijziging van artikel 15, zevende lid, van Protocol nr. 4 bij de Overeenkomst, zie Trb. 2015, 20.

Voor de tekst van het Toetredingsprotocol van 14 april 2014, zie Trb. 2015, 20.

Voor de tekst van het besluit nr. 1/2014 van 26 september 2014, zie Trb. 2015, 20.


Op 17 maart 2015 is te Brussel een Protocol bij de Overeenkomst tot stand gekomen inzake een kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Tunesië over de algemene beginselen voor de deelname van de Republiek Tunesië aan EU-programma’s1).

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1998, 61, Trb. 2005, 308 en Trb. 2015, 20.

E. PARTIJGEGEVENS

Overeenkomst

Zie Trb. 1998, 61 en, laatstelijk, Trb. 2015, 20.

Toetredingsprotocol van 31 mei 2005

Zie Trb. 2005, 208 en, laatstelijk, Trb. 2015, 20.

Toetredingsprotocol van 14 april 2014

Zie Trb. 2015, 20.

Partij

Ondertekening

Voorlopige toepassing

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

België

14-04-2014

01-01-2007

09-02-2015

R

     

Bulgarije

14-04-2014

01-01-2007

09-02-2015

R

     

Cyprus

14-04-2014

01-01-2007

09-02-2015

R

     

Denemarken

14-04-2014

01-01-2007

09-02-2015

R

     

Duitsland

14-04-2014

01-01-2007

09-02-2015

R

     

Estland

14-04-2014

01-01-2007

09-02-2015

R

     

EU (Europese Unie)

14-04-2014

01-01-2007

09-02-2015

R

     

Finland

14-04-2014

01-01-2007

09-02-2015

R

     

Frankrijk

14-04-2014

01-01-2007

09-02-2015

R

     

Griekenland

14-04-2014

01-01-2007

09-02-2015

R

     

Hongarije

14-04-2014

01-01-2007

09-02-2015

R

     

Ierland

14-04-2014

01-01-2007

09-02-2015

R

     

Italië

14-04-2014

01-01-2007

09-02-2015

R

     

Kroatië

14-04-2014

01-01-2007

09-02-2015

R

     

Letland

14-04-2014

01-01-2007

09-02-2015

R

     

Litouwen

14-04-2014

01-01-2007

09-02-2015

R

     

Luxemburg

14-04-2014

01-01-2007

09-02-2015

R

     

Malta

14-04-2014

01-01-2007

09-02-2015

R

     

Nederlanden, het Koninkrijk der

14-04-2014

01-01-2007

09-02-2015

R

     

Oostenrijk

14-04-2014

01-01-2007

09-02-2015

R

     

Polen

14-04-2014

01-01-2007

09-02-2015

R

     

Portugal

14-04-2014

01-01-2007

09-02-2015

R

     

Roemenië

14-04-2014

01-01-2007

09-02-2015

R

     

Slovenië

14-04-2014

01-01-2007

09-02-2015

R

     

Spanje

14-04-2014

01-01-2007

09-02-2015

R

     

Tsjechië

14-04-2014

01-01-2007

09-02-2015

R

     

Tunesië

14-04-2014

01-01-2007

         

Verenigd Koninkrijk

14-04-2014

01-01-2007

09-02-2015

R

     

Zweden

14-04-2014

01-01-2007

09-02-2015

R

     

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

F. VOORLOPIGE TOEPASSING

Zie Trb. 2005, 308 en Trb. 2015, 20.


Het Protocol van 17 maart 2015 wordt ingevolge artikel 10, eerste lid, van het Protocol vanaf diezelfde datum voorlopig toegepast.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt de voorlopige toepassing van het Protocol alleen voor Nederland (het Europese deel), als lidstaat van de Europese Unie.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1998, 61, Trb. 2005, 308, Trb. 2007, 153, Trb. 2008, 172 en Trb. 2015, 20.


De bepalingen van het Protocol van 17 maart 2015 zullen ingevolge artikel 10, tweede lid, van het Protocol in werking treden op de eerste dag van de maand volgend op de datum waarop de partijen elkaar via diplomatieke kanalen ervan in kennis stellen dat de voor de inwerkingtreding vereiste procedures zijn voltooid.

Koninkrijk der Nederlanden

Land

Voorlopige toepassing

In werking

Terugwerkende kracht

Buiten werking

Nederland (in Europa)

17-03-2015

     

Nederland (Bonaire)

       

Nederland (Sint Eustatius)

       

Nederland (Saba)

       

Aruba

       

Curaçao

       

Sint Maarten

       

J. VERWIJZINGEN

Voor verwijzingen en overige verdragsgegevens, zie Trb. 1996, 29, Trb. 1998, 61, Trb. 2005, 73, Trb. 2005, 308, Trb. 2007, 153, Trb. 2008, 172 en Trb. 2015, 20.

Overige verwijzingen

Titel

:

Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (lidstaten van de Europese Unie) en de Republiek Bulgarije en Roemenië betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie;

Luxemburg, 25 april 2005

Laatste Trb.

:

Trb. 2009, 59

Uitgegeven de vijftiende juli 2015.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. KOENDERS


X Noot
1)

De Nederlandse tekst van het Protocol ligt ter inzage bij de Afdeling Verdragen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en is gepubliceerd in PbEU 2015, L 96, blz. 3-6.