Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2008, 146Verdrag

A. TITEL

Internationaal Verdrag inzake de beperking van schadelijke aangroeiwerende verfsystemen op schepen, 2001;

(met Bijlagen en Aanhangsels)

Londen, 5 oktober 2001

B. TEKST

De Engelse en de Franse tekst van het Verdrag, met Bijlagen en Aanhangsels, zijn geplaatst in Trb. 2004, 44.

C. VERTALING

Zie Trb. 2004, 44.

Op blz. 71 dient in artikel 18, eerste lid, het woord „Protocol” vervangen te worden door „Verdrag”.

D. PARLEMENT

Bij brieven van 17 januari 2008 (Kamerstukken II 2007/2008, 31 338 (R1845) nr. 1) is het Verdrag, met Bijlagen en Aanhangsels, in overeenstemming met artikel 2, eerste en tweede lid, en artikel 5, eerste en tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen overgelegd aan de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Staten van de Nederlandse Antillen en de Staten van Aruba.

De toelichtende nota die de brieven vergezelde, is ondertekend door de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat J. C. HUIZINGA-HERINGA, de minister van Buitenlandse Zaken M. J. M. VERHAGEN en de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer J. M. CRAMER.

De goedkeuring door de Staten-Generaal is verleend op 6 maart 2008.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie Trb. 2004, 44.

Partij

Ondertekening

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

Antigua en Barbuda

 

06-01-03

T

17-09-08

   

Australië

05-10-01

09-01-07

R

17-09-08

   

Bahama’s

 

30-01-08

T

17-09-08

   

België

05-10-01

         

Brazilië

05-10-01

         

Bulgarije

 

03-12-04

T

17-09-08

   

Cook-eilanden

 

12-03-07

T

17-09-08

   

Cyprus

 

23-12-05

T

17-09-08

   

Denemarken

 

19-12-02

O

17-09-08

   

Finland

05-10-01

         

Frankrijk

 

12-03-07

T

17-09-08

   

Griekenland

 

22-12-05

T

17-09-08

   

Hongarije

 

30-01-08

T

17-09-08

   

Japan

 

08-07-03

T

17-09-08

   

Kiribati

 

05-02-07

T

17-09-08

   

Kroatië

 

15-12-06

T

17-09-08

   

Letland

 

09-12-03

T

17-09-08

   

Litouwen

 

29-01-07

T

17-09-08

   

Luxemburg

 

21-11-05

T

17-09-08

   

Marokko

05-10-01

         

Marshall-eilanden, de

 

09-05-08

T

17-09-08

   

Mexico

 

07-07-06

T

17-09-08

   

Nederlanden, het Koninkrijk der

           

– Nederland

 

16-04-08

T

17-09-08

   

– Ned. Antillen

 

 

   

– Aruba

 

 

   

Nigeria

 

05-03-03

T

17-09-08

   

Noorwegen

 

05-09-03

T

17-09-08

   

Panama

 

17-09-07

T

17-09-08

   

Polen

 

09-08-04

T

17-09-08

   

Roemenië

 

16-02-05

T

17-09-08

   

Sierra Leone

 

21-11-07

T

17-09-08

   

Sint Kitts en Nevis

 

30-08-05

T

17-09-08

   

Slovenië

 

18-05-07

T

17-09-08

   

Spanje

 

16-02-04

T

17-09-08

   

Tuvalu

 

02-12-05

T

17-09-08

   

Verenigde Staten van Amerika, de

05-10-01

         

Zweden

05-10-01

10-12-03

R

17-09-08

   

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R= Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

Verklaringen, voorbehouden en bezwaren

Denemarken, 19 december 2002

… with reservation for application to the Faroe Islands and Greenland.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Verdrag zullen ingevolge artikel 18, eerste lid, op 17 september 2008 in werking treden.

Voor de staten die vóór 17 juni 2008 hun akte van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding hebben nedergelegd, zal het Verdrag ingevolge artikel 18, eerste of tweede lid, op 17 september 2008 in werking treden.

Voor de staten die tussen 17 juni 2008 en 17 september 2008 hun akte zullen nederleggen, zal het Verdrag ingevolge artikel 18, tweede lid, drie maanden na de datum van nederlegging van de akte in werking treden.

Voor de staten die na 17 september 2008 hun akte van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding nederleggen, zal het Verdrag ingevolge artikel 18, derde lid, drie maanden na de datum van nederlegging van de akte in werking treden.

Het Verdrag zal ingevolge artikel 18, tweede lid, voor het Koninkrijk der Nederlanden op 17 september 2008 in werking treden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, zal het Verdrag voorshands alleen voor Nederland gelden.

J. VERWIJZINGEN

Zie Trb. 2004, 44.

Titel

:

Handvest van de Verenigde Naties;

San Francisco, 26 juni 1945

Laatste Trb.

:

Trb. 2008, 13

     

Titel

:

Verdrag inzake de Internationale Maritieme Organisatie;

Genève, 6 maart 1948

Laatste Trb.

:

Trb. 2008, 26

     

Titel

:

Protocol van 1988 bij het Internationaal Verdrag betreffende de uitwatering van schepen, 1966;

Londen, 11 november 1988

Laatste Trb.

:

Trb. 2007, 2

Uitgegeven de achttiende juli 2008.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

M. J. M. VERHAGEN