Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2002, 233Verdrag

A. TITEL

Verdrag inzake de rechten van het kind;

New York, 20 november 1989

B. TEKST

De Engelse en de Franse tekst van het Verdrag zijn geplaatst in Trb. 1990, 46. Zie ook Trb. 1997, 83.

Voor wijziging van het Verdrag zie rubriek J van Trb. 1996, 188.

Voor de ondertekeningen zie Trb. 1990, 46 en 170, Trb. 1995, 92 en Trb. 1996, 188.

C. VERTALING

Zie Trb. 1990, 170 en Trb. 1997, 83.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1995, 92.

E. BEKRACHTIGING

Zie Trb. 1990, 1701, Trb. 1995, 92, Trb. 1996, 188, Trb. 1997, 83, Trb. 1998, 62 en Trb. 2001, 169.

F. TOETREDING

Zie Trb. 1990, 170, Trb. 1995, 92, Trb. 1996, 188, Trb. 1997, 83, Trb. 1998, 62 en Trb. 2001, 169.

Verklaring van voortgezette gebondenheid

De volgende staat heeft een verklaring van voortgezette gebondenheid aan het Verdrag afgelegd:

de Federale Republiek Joegoslavië12 maart 2001

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1990, 46, Trb. 1995, 92, Trb. 1998, 62 en Trb. 2001, 169.

H. TOEPASSELIJKVERKLARING

Zie Trb. 1995, 92, Trb. 1996, 188, Trb. 1998, 62 en Trb. 2001, 169.

J. GEGEVENS

Zie Trb. 1990, 46 en 170, Trb. 1995, 92, Trb. 1996, 188, Trb. 1997, 83, Trb. 1998, 62 en Trb. 2001, 169.

Wijziging van 12 december 1995 (De Engelse en de Franse tekst alsmede de vertaling van de wijziging zijn geplaatst in Trb. 1996, 188. Zie ook Trb. 1997, 83, Trb. 1998, 62 en Trb. 2001, 169.)

De wijziging is voorts nog aanvaard door de volgende staten:

Bahama's23 oktober 2001
Botswana 6 maart 2002
China10 juli 2002
Cyprus20 september 2001
Djibouti21 september 2001
Dominica 5 juli 2001
de Dominicaanse Republiek 5 juli 2001
Ierland18 november 2002
Irak31 december 2001
Iran13 november 2001
Ivoorkust25 september 2001
de Federale Republiek Joegoslavië 4 oktober 2001
Jordanië24 september 2002
Kameroen 5 oktober 2001
Kiribati 9 september 2002
Lesotho12 november 2001
Litouwen27 maart 2002
Maleisië19 augustus 2002
Namibië11 december 2001
Niger24 oktober 2001
Oman16 oktober 2002
Oostenrijk 1 februari 2002
Palau26 april 2002
Roemenië 3 oktober 2002
Rwanda19 september 2001
Samoa22 maart 2002
Sierra Leone27 november 2001
Soedan 9 april 2001
Somalië 9 mei 2002
Suriname23 mei 2002
Swaziland17 januari 2002
Tsjaad16 mei 2002
Tunesië29 maart 2001
Zambia 9 augustus 2000
Zimbabwe27 augustus 2002

De wijziging is ingevolge artikel 50, tweede lid, van het Verdrag op 18 november 2002 in werking getreden.

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, geldt de wijziging voor het gehele Koninkrijk.

Verwijzingen

Titel:Handvest van de Verenigde Naties; San Francisco, 26 juni 1945
Laatste Trb. :Trb. 2001, 179

Uitgegeven de achttiende december 2002

De Minister van Buitenlandse Zaken,

J. G. DE HOOP SCHEFFER


XNoot
1

Malta heeft op 20 augustus 2001 het bij de bekrachtiging van het Verdrag gemaakte voorbehoud inzake artikel 26 ingetrokken.