Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2000, 83Verdrag

A. TITEL

Protocol van Montreal betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken, met bijlagen;

Montreal, 16 september 1987

B. TEKST

De Engelse en de Franse tekst van het Protocol met Bijlage A, zijn geplaatst in Trb. 1988, 11. Zie ook rubriek J van Trb. 1990, 99. Voor wijziging en aanpassingen van het Protocol zie rubriek J van Trb. 1991, 49, Trb. 1993, 90, Trb. 1995, 82, Trb. 1997, 42 en Trb. 1998, 50.

Voor ondertekeningen van het Protocol zie Trb. 1988, 11 en Trb. 1989,11.

De Engelse en de Franse tekst van Bijlagen B en C zijn geplaatst in rubriek J van Trb. 1991, 49.

De Engelse en de Franse tekst van Bijlage D zijn geplaatst in rubriek J van Trb. 1992, 16.

De Engelse en de Franse tekst van Bijlage E zijn geplaatst in rubriek J van Trb. 1993, 90.

C. VERTALING

De vertaling van Protocol en Bijlage A is geplaatst in Trb. 1988, 11. Zie ook rubriek J van Trb. 1991, 74 en van Trb. 1993, 164, Trb. 1995, 82, Trb. 1997, 42 en Trb. 1998, 50.

De vertaling van Bijlagen B en C is geplaatst in rubriek J van Trb. 1991, 74.

De vertaling van Bijlage D is geplaatst in rubriek J van Trb. 1992, 16.

De vertaling van Bijlage E is geplaatst in rubriek J van Trb. 1993, 164.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1989, 11 en de rubrieken J van Trb. 1992, 16, Trb. 1993, 90, Trb. 1994, 195 en Trb. 1998, 50.

E. BEKRACHTIGING

Zie Trb. 1989, 11, Trb. 1990, 99, Trb. 1991, 49 en 74, Trb. 1992, 16 en 131, Trb. 1993, 90 en 164, Trb. 1994, 195, Trb. 1997, 42 en Trb. 1998, 50.

F. TOETREDING

Zie Trb. 1990, 99, Trb. 1991, 49 en 74, Trb. 1992, 16 en 131, Trb. 1993, 90 en 164, Trb. 1994, 195, Trb. 1995, 82, Trb. 1997, 42, Trb. 1998, 50 en Trb. 1998, 233.

Behalve de aldaar genoemde hebben nog de volgende staten in overeenstemming met artikel 14 van het Verdrag van 22 maart 1985 ter bescherming van de ozonlaag een akte van toetreding nedergelegd bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties:

Laos 21 augustus 1998
Kazachstan 26 augustus 1998
Oman 30 juni 1999
Djibouti30 juli 1999
Armenië 1 oktober 1999
Albanië 8 oktober 1999
Haiti29 maart 2000
Angola17 mei 2000
Kirgizië31 mei 2000

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1989, 11 en Trb. 1990, 99.

H. TOEPASSELIJKVERKLARING

Zie Trb. 1991, 49, Trb. 1994, 195, Trb. 1998, 50 en Trb. 1998, 233.

J. GEGEVENS

Zie Trb. 1988, 11, Trb. 1989, 11, Trb. 1990, 99, Trb. 1991, 49 en 74, Trb. 1992, 16 en 131, Trb. 1993, 90 en 164, Trb. 1994, 195, Trb. 1995, 82 , Trb. 1997, 42, Trb. 1998, 50 en Trb. 1998, 233.

Wijziging van het Protocol

Wijziging van 29 juni 1990

(tekst in Trb. 1991, 49, blz. 4 e.v. en vertaling in Trb. 1991, 74, blz. 2 e.v.)

Behalve de in Trb. 1992, 16 en 131, Trb. 1993, 90 en 164, Trb. 1994, 195, Trb. 1995, 82, Trb. 1997, 42, Trb. 1998, 50 en Trb. 1998, 233 genoemde hebben nog de volgende staten de wijziging van 29 juni 1990aanvaard door nederlegging van een akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties:

Sint Christopher en Nevis 8 juli 1998
Cuba19 oktober 1998
de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 9 november 1998
Letland 2 november 1998
Costa Rica11 november 1998
Estland12 april 1999
Bulgarije28 april 1999
Trinidad en Tobago10 juni 1999
Noord-Korea17 juni 1999
Guyana23 juli 1999
Djibouti30 juli 1999
Sint Lucia24 augustus 1999
Oman 5 augustus 1999
Syrië30 november 1999
de Solomon-eilanden17 augustus 1999
Nicaragua13 december 1999
Haiti29 maart 2000
Benin21 juni 2000

Wijziging van 25 november 1992

(tekst in Trb. 1993, 90, blz. 6 e.v. en vertaling in Trb. 1993, 164, blz. 4 e.v.; zie ook Trb. 1994, 195 en Trb. 1995, 82).

Behalve de in Trb. 1993, 164, Trb. 1994, 195, Trb. 1995, 821, Trb. 1997, 42, Trb. 1998, 50 en Trb. 1998, 233 genoemde hebben nog de volgende Staten de wijziging van 25 november 1992 aanvaard door nederlegging van een akte van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties:

Sint Christopher en Nevis1 8 juli 1998
Cuba19 oktober 1998
Letland 2 november 1998
de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 9 november 1998
Costa Rica11 november 1998
Slovenië13 november 1998
Indonesië10 december 1998
Estland12 april 1999
Bulgarije28 april 1999
Grenada20 mei 1999
Peru 7 juni 1999
Trinidad en Tobago10 juni 1999
Monaco15 juni 1999
Noord-Korea17 juni 1999
Guyana 3 juli 1999
Djibouti30 juli 1999
Oman 5 augustus 1999
Senegal12 augustus1999
Sint Lucia24 augustus 1999
Niger 8 oktober 1999
Uganda22 augustus 1999
Syrië30 november 1999
Nicaragua13 december 1999
Haiti29 maart 2000
Fiji17 mei 2000
Algerije31 mei 2000
Benin21 juni 2000

Wijziging van 17 september 1997

(tekst in Trb. 1998, 50, blz 6 e.v. en vertaling in Trb. 1998, 233, blz. 3 e.v.)

Bij brieven van 14 oktober 1999 (kamerstukken II 1999/2000, 26 868 (R 1642), nr. 1) is de wijziging in overeenstemming met artikel 2, eerste en tweede lid, en artikel 5, eerste en tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen overgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal en aan de Staten van de Nederlandse Antillen en Aruba.

De toelichtende nota die de brieven vergezelde, is ondertekend door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer J. P. PRONK en de Minister van Buitenlandse Zaken a.i., E. L. HERFKENS.

De goedkeuring door de Staten-Generaal is verleend op 20 november 1999.

Behalve de in Trb. 1998, 233 genoemde hebben nog de volgende staten de wijziging van 17 september 1997 aanvaard door nederlegging van een akte van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties:

Zuid-Korea19 augustus1998
Noorwegen30 december 1998
Australië 5 januari 1999
Duitsland 5 januari 1999
Jordanië 3 februari 1999
Luxemburg8 februari 1999
Sint Christopher en Nevis25 februari 1999
Panama 5 maart 1999
Bolivia12 april 1999
Spanje11 mei 1999
Grenada20 mei 1999
Nieuw-Zeeland 3 juni 1999
Trinidad en Tobago10 juni 1999
Zweden12 juli 1999
Hongarije26 juli 1999
Senegal12 augustus 1999
de Salomon-eilanden17 augustus 1999
Sri Lanka20 augustus 1999
Sint Lucia24 augustus 1999
de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië31 augustus 1999
Niger 8 oktober 1999
Tunesië19 oktober 1999
Slowakije3 november 1999
Tsjechië5 november 1999
Slovenië15 november 1999
Uganda23 november 1999
Bulgarije24 november 1999
Syrië 30 november 1999
Polen 6 december 1999
IJsland 8 februari 2000
Antigua en Barbuda10 februari 2000
Uruguay16 februari 1999
het Koninkrijk der Nederlanden (voor Nederland)21 februari 2000

De bepalingen van de wijziging zijn ingevolge artikel 3 op 21 mei 2000 in werking getreden voor het Koninkrijk der Nederlanden.

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, geldt de wijziging alleen voor Nederland.

Wijziging van 3 december 1999

Tijdens de van 29 november tot en met 3 december 1999 te Beijing gehouden elfde vergadering van de Partijen bij het onderhavige Protocol is in overeenstemming met artikel 9 van het Verdrag van 22 maart 1985 ter bescherming van de ozonlaag een besluit tot wijziging genomen, waarvan de Engelse en Franse tekst1 als volgt luiden:

Decision XI/5. Further Amendment of the Montreal Protocol

To adopt, in accordance with the procedure laid down in paragraph 4 of Article 9 of the Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer, the Amendment to the Montreal Protocol as set out in annex V to the report of the Eleventh Meeting of the Parties;

Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer

Article 1: Amendment

A. Article 2, paragraph 5

In paragraph 5 of Article 2 of the Protocol, for the words:

Articles 2A to 2E

there shall be substituted:

Articles 2A to 2F

B. Article 2, paragraphs 8(a) and 11

In paragraphs 8(a) and 11 of Article 2 of the Protocol, for the words:

Articles 2A to 2H

there shall be substituted:

Articles 2A to 2I

C. Article 2F, paragraph 8

The following paragraph shall be added after paragraph 7 of Article 2F of the Protocol:

8. Each Party producing one or more of these substances shall ensure that for the twelve-month period commencing on l January 2004, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of production of the controlled substances in Group I of Annex C does not exceed, annually, the average of:

  • (a) The sum of its calculated level of consumption in 1989 of the controlled substances in Group I of Annex C and two point eight per cent of its calculated level of consumption in 1989 of the controlled substances in Group I of Annex A; and

  • (b) The sum of its calculated level of production in 1989 of the controlled substances in Group I of Annex C and two point eight per cent of its calculated level of production in 1989 of the controlled substances in Group I of Annex A.

However, in order to satisfy the basic domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5, its calculated level of production may exceed that limit by up to fifteen per cent of its calculated level of production of the controlled substances in Group I of Annex C as defined above.

D. Article 2I

The following Article shall be inserted after Article 2H of the Protocol:

Article 2I Bromochloromethane

Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing in 1 January 2002, and in each twelve-month period thereafter, its a calculated level of consumption and production of the controlled substance in Group III of Annex C does not exceed zero. This paragraph will apply save to the extent that the Parties decide to permit the level of production or consumption that is necessary to satisfy uses agreed to be essential.

E. Article 3

In Article 3 of the Protocol, for the words:

Articles 2, 2A to 2H

there shall be substituted:

Articles 2, 2A to 2I

F. Article 4, paragraphs 1 quin. and 1 sex.

The following paragraphs shall be added to Article 4 of the Protocol after paragraph 1 qua:

1 quin. As of 1 January 2004, each Party shall ban the import of the controlled substances in Group I of Annex C from any State not party to this Protocol.

1 sex. Within one year of the date of entry into force of this paragraph, each Party shall ban the import of the controlled substance in Group III of Annex C from any State not party to this Protocol.

G. Article 4, paragraphs 2 quin. and 2 sex.

The following paragraphs shall be added to Article 4 of the Protocol after paragraph 2 qua:

2 quin. As of 1 January 2004, each Party shall ban the export of the controlled substances in Group I of Annex C to any State not party to this Protocol.

2 sex. Within one year of the date of entry into force of this paragraph, each Party shall ban the export of the controlled substance in Group III of Annex C to any State not party to this Protocol.

H. Article 4, paragraphs 5 to 7

In paragraphs 5 to 7 of Article 4 of the Protocol, for the words:

Annexes A and B, Group II of Annex C and Annex E there shall be substituted:

Annexes A, B, C and E

I. Article 4, paragraph 8

In paragraph 8 of Article 4 of the Protocol, for the words:

Articles 2A to 2E, Articles 2G and 2H

there shall be substituted:

Articles 2A to 2I

J. Article 5, paragraph 4

In paragraph 4 of Article 5 of the Protocol, for the words:

Articles 2A to 2H

there shall be substituted:

Articles 2A to 2I

K. Article 5, paragraphs 5 and 6

In paragraphs 5 and 6 of Article 5 of the Protocol, for the words:

Articles 2A to 2E

there shall be substituted:

Articles 2A to 2E and Article 2I

L. Article 5, paragraph 8 ter (a)

The following sentence shall be added at the end of subparagraph 8 ter (a) of Article 5 of the Protocol:

As of 1 January 2016 each Party operating under paragraph 1 of this Article shall comply with the control measures set out in paragraph 8 ofArticle 2F and, as the basis for its compliance with these control measures, it shall use the average of its calculated levels of production and consumption in 2015;

M. Article 6

In Article 6 of the Protocol, for the words:

Articles 2A to 2H

there shall be substituted:

Articles 2A to 2I

N. Article 7, paragraph 2

In paragraph 2 of Article 7 of the Protocol, for the words:

Annexes B and C

there shall be substituted:

Annex B and Groups I and II of Annex C

O. Article 7, paragraph 3

The following sentence shall be added after the first sentence of paragraph 3 of Article 7 of the Protocol:

Each Party shall provide to the Secretariat statistical data on the annual amount of the controlled substance listed in Annex E used for quarantine and pre-shipment applications.

P. Article 10

In paragraph 1 of Article 10 of the Protocol, for the words:

Articles 2A to 2E

there shall be substituted:

Articles 2A to 2E and Article 2I

Q. Article 17

In Article 17 of the Protocol, for the words:

Articles 2A to 2H

there shall be substituted:

Articles 2A to 2I

R. Annex C

The following group shall be added to Annex C to the Protocol:

GroupSubstanceNumber of IsomersOzone-Depleting Potential
Group III CH2BrClbromochloromethane10.12

Article 2 Relationship to the 1997 Amendment

No State or regional economic integration organization may deposit an instrument of ratification, acceptance or approval of or accession to this Amendment unless it has previously, or simultaneously, deposited such an instrument to the Amendment adopted at the Ninth Meeting of the Parties in Montreal, 17 September 1997.

Article 3 Entry into force

1. This Amendment shall enter into force on 1 January 2001, provided that at least twenty instruments of ratification, acceptance or approval of the Amendment have been deposited by States or regional economic integration organizations that are Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer. In the event that this condition has not been fulfilled by that date, the Amendment shall enter into force on the ninetieth day following the date on which it has been fulfilled.

2. For the purposes of paragraph 1, any such instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by member States of such organization.

3. After the entry into force of this Amendment, as provided under paragraph 1, it shall enter into force for any other Party to the Protocol on the ninetieth day following the date of deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval.


Décision XI/5. Nouvel amendement du Protocole de Montréal

Adopter, conformément à la procédure prévue au paragraphe 4 de l'article 9 de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, l'amendement du Protocole de Montréal dont le texte figure à l'annexe V au rapport de la onzième Réunion des Parties;

Amendement au Protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone

Article premier: Amendement

A. Article 2, paragraphe 5

Au paragraphe 5 de l'article 2 du Protocole, remplacer les mots:

Article 2A à l'article 2E

par les mots:

Articles 2A à 2F

B. Article 2, paragraphe 8 a) et 11

Aux paragraphes 8 a) et 11 de l'article 2 du Protocole, remplacer les mots:

Articles 2A à 2H

par les mots:

Articles 2A à 2I

C. Article 2F, paragraphe 8

Après le paragraphe 7 de l'article 2F du Protocole, ajouter le paragraphe suivant:

8. Pendant la période de douze mois commençant le ler janvier 2004, puis pendant chaque période de douze mois qui suivra, chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille à ce que son niveau calculé de production des substances réglementées au Groupe I de l'Annexe C n'excède pas, annuellement, la moyenne de:

  • a) La somme de son niveau calculé de consommation en 1989 des substances réglementées du Groupe I de l'Annexe C; 2,8% de son niveau calculé de consommation en 1989 des substances réglementées du Groupe I de l'Annexe A;

  • b) La somme de son niveau calculé de production en 1989 des substances réglementées du Groupe I de l'Annexe C; 2,8% de son niveau calculé de production en 1989 des substances réglementés du Groupe I de l'Annexe A.

Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 15% de son niveau calculé de production des substances réglementées du Groupe I de l'Annexe C tel que défini ci-dessus.

D. Article 2I

Insérer l'article ci-après à la suite de l'article 2H du Protocole.

Article 2I Bromochlorométhane

Pendant la période de douze mois commençant le premier janvier 2002 puis pendant chaque période de douze mois qui suivra, chaque Partie veille à ce que ses niveaux calculés de consommation et de production de substances réglementées du Groupe III de l'annexe C soient égaux à zéro. Ce paragraphe s'appliquera, sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu'elles sont essentielles.

E. Article 3

A l'article 3 du Protocole, remplacer les mots:

Articles 2, 2A à 2H

par les mots:

Articles 2, 2A à 2I

F. Article 4, paragraphes 1 quinquies et 1 sexies

Après le paragraphe 1 quater, ajouter les paragraphes suivants:

1 quinquies A compter du 1er janvier 2004, chaque Partie interdit l'importation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C à partir de tout Etat non-Partie au présent Protocole.

1 sexies Dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l'importation des substances réglementées du Groupe III de l'Annexe C à partir de tout Etat qui n'est pas Partie au présent Protocole.

G. Article 4, paragraphes 2 quinquies et 2 sexies

Après le paragraphe 2 quater, ajouter les paragraphes suivants:

2 quinquies A compter du ler janvier 2004, chaque Partie interdit l'importation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C à partir de tout Etat non-Partie au présent Protocole.

2 sexies Dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l'importation des substances réglementées du Groupe III de l'Annexe C à partir de tout Etat qui n'est pas Partie au présent Protocole.

H. Article 4, paragraphes 5 à 7

Aux paragraphes 5 à 7 de l'article 4 du Protocole, remplacer les mots:

Annexes A et B, Groupe II de l'Annexe C et Annexe E

par les mots:

Annexes A, B, C et E

I. Article 4, paragraphe 8

Au paragraphe 8 de l'article 4 du Protocole, remplacer les mots:

Articles 2A à 2E, articles 2G et 2H

par les mots:

Articles 2A à 2I

J. Article 5, paragraphe 4

Au paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole, remplacer les mots:

Articles 2A à 2H

par les mots:

Articles 2A à 2I

K. Article 5, paragraphes 5 et 6

Aux paragraphes 5 et 6 de l'article 5 du Protocole, remplacer les mots:

Articles 2A à 2E

par les mots:

Articles 2A à 2E à et article 2I

L. Article 5, paragraphe 8 ter a)

Ajouter à la fin de l'alinéa a) du paragraphe 8 ter de l'article 5 du Protocole la phrase ci-après:

A compter du ler janvier 2016, chaque Partie visée au paragraphe 1 observe les mesures de réglementation stipulées au paragraphe 8 del'article 2F, et sur la base de son respect de ces mesures de réglementation utilisées la moyenne de ses niveaux calculés de production et de consommation en 2015.

M. Article 6

A l'article 6 du Protocole, remplacer les mots:

Articles 2A à 2H

par les mots:

Articles 2A à 2I

N. Article 7, paragraphe 2

Au paragraphe 2 de l'article 7 du Protocole, remplacer les mots:

Annexes B et C

par les mots:

Annexe B et Groupes I et II de l'Annexe C

O. Article 7, paragraphe 3

Ajouter après la première phrase du paragraphe 3 de l'article 7 du Protocole la phrase ci-après:

Chaque Partie communique au Secrétariat des données statistiques sur la quantité de la substance réglementée inscrite à l'Annexe E utilisée annuellement aux fins de quarantaine et des traitements préalables à l'expédition;

P. Article 10

Au paragraphe 1 de l'article 10 du Protocole, remplacer les mots:

Articles 2A à 2E

par les mots:

Articles 2A à 2E et article 2I

Q. Article 17

A l'article 17 du Protocole, remplacer les mots:

Articles 2A à 2H

par les mots:

Articles 2A à 2I

R. Annexe C

A l'Annexe C du Protocole, ajouter le Groupe suivant:

GroupeSubstances Nombre d'isomèresPotentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone
Groupe IIICH2BrClBromochlorométhane10,12

Article 2 Relations avec l'Amendement de 1997

Aucun Etat ni organisation régionale d'intégration économique ne peut déposer un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent Amendement ou d'adhésion au présent Amendement, s'il n'a pas précédemment, ou simultanément, déposé un tel instrument à l'Amendement adopté par les Parties à leur neuvième Réunion à Montréal le 17 septembre 1997.

Article 3 Entrée en vigueur

1. Le présent Amendement entre en vigueur le 1er janvier 2001, sous réserve du dépôt, à cette date, d'au moins 20 instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation de l'Amendement par des Etats ou des organisations régionales d'intégration économique qui sont Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Si, à cette date, cette condition n'a pas été respectée, le présent Amendement entrera en vigueur le quatre-vingt-dixneuvième jour suivant la date à laquelle cette condition aura été remplie.

2. Aux fins du paragraphe 1, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d'intégration économique ne doit être considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats membres de ladite organisation.

3. Postérieurement à son entrée en vigueur, tel que prévu au paragraphe 1, le présent instrument entre en vigueur pour toute autre Partie au Protocole le quatre-vingt-dix-neuvième jour suivant la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.


De wijziging van het Protocol behoeft ingevolge artikel 91 van de grondwet de goedkeuring van de Staten-Generaal, alvorens het Koninkrijk aan de wijziging kan worden verbonden.

De wijziging van het Protocol zal ingevolge artikel 3, eerste lid, van de wijziging op 1 januari 2001 in werking treden mits tenminste twintig akten van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring van de wijziging zijn nedergelegd door Staten of organisaties voor regionale integratie die partij zijn bij het Protocol.

Indien aan bovengenoemde voorwaarde niet is voldaan zal de wijziging van het Protocol in werking treden op de negentigste dag na de nederlegging van de twintigste akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring van de wijziging door Staten of organisaties voor regionale integratie die Partij zijn bij het Protocol.

De volgende staat heeft de wijziging van 3 december 1999 aanvaard door nederlegging van een akte van bekrachtiging bij de Secretaris van de Verenigde Naties:

Chili3 mei 2000

Aanpassing van het Protocol

De Engelse en Franse tekst zijn geplaatst in Trb. 1998, 50 blz. 14 e.v. en de vertaling in Trb. 1998, 233 blz. 6 e.v. Zie voor correctie in de Engelse tekst eveneens blz. 6 van laatstgenoemd Tractatenblad.

Uitgegeven de eenentwintigste augustus 2000

De Minister van Buitenlandse Zaken,

J. J. VAN AARTSEN


XNoot
1

De datum van nederlegging van de akte van toetreding door Sint Christopher-Nevis is niet 19 mei 1994 maar 8 juli 1998.

XNoot
1

De Arabische, de Chinese, de Russische en de Spaanse tekst zijn niet afgedrukt.