Aankondiging opzegging erfpacht fundashon marcultura

Bij exploot van 6 januari 2023, waarvan afschrift is gelaten aan de Edelachtbare officier van Justitie bij Het Gerecht in Eerste Aanleg op Bonaire, die het oorspronkelijk voor ‘Gezien” heeft getekend, heb ik, ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, waarnemend deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Bonaire, St. Eustatius en Saba, zittingsplaats Bonaire en kantoor-houdende aan de Kaya Industria no. 17A op Bonaire, ten verzoeke van HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE, DIRECTIE RUIMTE & ONTWIKKELING, kantoorhoudende op Bonaire, aan de Kaya Grandi no. 51

AAN: De rechtspersoonlijkheid bezittende stichting FUNDASHON MARCULTURA,

zonder bekende vestigingsplaats op Bonaire BETEKEND: een door het Bestuurscollege van het Eilandgebied Bonaire genomen besluit, vastgesteld en ondertekend door ing. Marlon Martina MBA, op 1 december 2022, met inachtneming van het bepaalde in artikel 87 en 88 van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek BES, waarbij de erfpacht op twee percelen gronden gelegen te Sorobon op Bonaire, kadastraal bekend als 6-B-23 en 25, ter grootte van respectievelijk 6850 en 750 m2, ten name van FUNDASHON MARCULTURA, wordt opgezegd, met inachtneming van een maand na datum betekening.

Naar boven