Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-01-2022 gepubliceerd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De publicatie is van het type advies Raad van State en heeft als identifier "stcrt-2022-717".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Landbouw | Dieren
Citeertitel Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit diergeneeskundigen in verband met het toestaan van dry needling bij dieren door dierenfysiotherapeuten, van het Besluit houders van dieren in verband met een wijziging van de regels voor het houden van insecten, en van het Besluit dierlijke producten in verband met enkele technische verbeteringen
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2022-717
Jaargang 2022
Maker Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StcrtOverigAdviesRvS-Web/1.3/xml/MC-OEP-StcrtOverigAdviesRvS-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2022-01-14
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 717
Raad van State adviesnummer W11.21.0179/IV
Subrubriek advies Raad van State
Taal nl
Titel Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit diergeneeskundigen in verband met het toestaan van dry needling bij dieren door dierenfysiotherapeuten, van het Besluit houders van dieren in verband met een wijziging van de regels voor het houden van insecten, en van het Besluit dierlijke producten in verband met enkele technische verbeteringen
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties