Besluit Autoriteit Consument en Markt op melding voorgenomen concentratie Dusseldorp Automotive en Vriesendijk, Martinistad en Autobedrijf Dijker

Zaaknummer: ACM/22/180635

In Staatscourant 30205 van 7 november 2022 staat de melding, in de zin van artikel 34 van de Mededingingswet, van een voorgenomen concentratie. Het gaat om het volgende: Dusseldorp Automotive B.V. wil uitsluitende zeggenschap over Vriesendijk B.V., Martinistad B.V., Autobedrijf Dijker B.V. (VMD groep) verkrijgen.

Op 18 november 2022 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) besloten dat voor deze overname geen vergunning is vereist. Dit besluit ACM/UIT/586822 heeft de ACM aan de meldende partijen op 18 november 2022 bekendgemaakt.

Als u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u beroep instellen tegen dit besluit. Stuur uw gemotiveerde beroepschrift naar de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Dit moet u doen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit aan de bij de concentratie betrokken ondernemingen. Meer informatie over de beroepsprocedure vindt u op www.rechtspraak.nl.

Autoriteit Consument en Markt, voor deze, R. de Rooij Teammanager Directie Mededinging

Naar boven