Benoeming leden Parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

PARLEMENTAIRE ENQUÊTE AARDGASWINNING GRONINGEN

De Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft op 9 februari 2021 overeenkomstig artikel 2 van de Wet op de parlementaire enquête 2008 besloten een parlementaire enquête te houden naar de aardgaswinning in Groningen. Doel van de enquête is te komen tot waarheidsvinding en verklarend inzicht in de besluitvorming over de aardgaswinning, de schadeafhandeling en de versterking in Groningen. Dit maakt het mogelijk te komen tot oordeelsvorming over de gehele periode en lessen te trekken, om daarmee bij te dragen aan toekomstperspectief voor Groningen en de ontwikkeling van toekomstig beleid.

De enquête zal worden uitgevoerd door de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. Tot lid van de enquêtecommissie zijn benoemd:

  • S.J.F. Van der Graaf (ChristenUnie)

  • H. Kat (D66)

  • B.C. Kathmann (PvdA)

  • A. Kuik (CDA)

  • J.P. Kwint (SP)

  • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)

  • J.Z.C.M. Tielen (VVD)

De griffier van de commissie is de heer M.Y. Israel.

Den Haag, 18 januari 2022

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, V.A. Bergkamp

De Griffier van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, S.M. Roos

Naar boven