Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-01-2022 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2022-1160".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Zorg en gezondheid | Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2022-01-12
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2022-1160
Jaargang 2022
Maker Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StcrtBvasAnderBvas-Web/1.4/xml/MC-OEP-StcrtBvasAnderBvas-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2022-01-14
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 1160
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd van 12 januari 2022, kenmerk 2022-2712253/IT2057465, houdende het verlenen van toestemming voor het afleveren van een geneesmiddel zonder handelsvergunning in Nederland vanwege een tekort van L-Methyldopa Teva 125 mg omhulde tabletten (RVG 10647), L-Methyldopa Teva 250 mg omhulde tabletten (RVG 10648), L-Methyldopa Teva 500 mg omhulde tabletten (RVG 10649), Methyldopa CF 250 mg tabletten (RVG 57522), Methyldopa CF 500 mg tabletten (RVG 57523)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties